Polgárőr szervezetek nyilvántartásai, nyomtatványai

Polgárőr szervezetek nyilvántartásai, nyomtatványai
Mutat: Lista / Rács
Mutat:
Rendezés:
Polgárőr tagok nyilvántartása
Tartalmazza: személyes adatokat, tagsági adatokat, a betöltött funkciókat, a képzéseket, a tagdíj..
Br.: 1.238Ft
Nettó: 975Ft
Polgárőr tagdíj nyilvántartás
Tartalmazza tagonkénti bontásban az egyes években befizetett összegeket és a befizetés dátumát. L..
Br.: 445Ft
Nettó: 350Ft
Határozatok nyilvántartása
A szervezet által hozott határozatok nyilvántartására szolgál. Az alapszabályok alapján kötelezőe..
Br.: 445Ft
Nettó: 350Ft
Tagfelvételi és adatkezelési nyilatkozat lap
Tartalmazza a tagfelvételhez szükséges személyes adatokat, és a felvételt kérő adatkezeléshez tör..
Br.: 318Ft
Nettó: 250Ft
Szolgálat tervezet
A tervezetet előre kell elkészíteni (egy vagy két hétre, vagy egy hónapra). A tervezet tartalmazz..
Br.: 635Ft
Nettó: 500Ft
Szolgálat vezénylés
A szolgálat tervezet alapján a polgárőrök részére kiadott utasítás a szolgálat ellátásáról. A vez..
Br.: 318Ft
Nettó: 250Ft
Eligazító és beszámoltató füzet (a szolgálat vezénylés helyén vezetendő)
A füzet: - eligazító része tartalmazza azokat az információkat, melyeket a szolgálat előtt a járő..
Br.: 1.238Ft
Nettó: 975Ft
Esemény és útvonalnapló (szolgálat tétel helyén vezetendő)
Az eseménynaplót a szolgálatban lévő polgárőrök a szolgálat megkezdésekor magukhoz veszik, menet ..
Br.: 1.238Ft
Nettó: 975Ft
Feljegyzés rendkívüli eseményről, bűncselekmény helyszínén történt visszatartásáról, gázspray alkalmazásáról
Ezt a nyomtatványt kell a rendkívüli esetek dokumentálására használni. A nyomtatvány alkalmas a r..
Br.: 572Ft
Nettó: 450Ft
Szolgálatban töltött idő nyilvántartása
A füzet alkalmas arra, hogy a szolgálati időket kimutassa - polgárőrönként (valamennyi szolgálat ..
Br.: 635Ft
Nettó: 500Ft
Gázspray nyilvántartás
A gázsprayket nyilván kell tartani. A készülékek kiadását és visszavételezését folyamatosan nyilv..
Br.: 445Ft
Nettó: 350Ft
Kiadott polgárőr felszerelések személyenkénti nyilvántartása
A nyilvántartás alkalmas arra, hogy az adott polgárőr részére folyamatos használatra kiadott eszk..
Br.: 572Ft
Nettó: 450Ft
Polgárőr felszerelések, eszközök nyilvántartó lapja (100 ezer forintot el nem érő eszközök)
Felszereléstípusonként külön-külön nyilvántartó lapot kell vezetni. A lapra fel lehet vezetni a f..
Br.: 572Ft
Nettó: 450Ft
Gépek, berendezések, felszerelések egyedi nyilvántartó lapja (100 ft-ot meghaladó)
Ezen kell nyilvántartani a polgárőr szervezet tulajdonában lévő gépeket, berendezéseket, felszere..
Br.: 889Ft
Nettó: 700Ft
Járművek egyedi nyilvántartó lapja
Ezen kell nyilvántartani a polgárőr szervezet tulajdonában lévő járműveket. (Alkalmas a bruttó ér..
Br.: 889Ft
Nettó: 700Ft
Menetlevél
A megtett kilométerek dokumentálására szolgál. Alkalmazni kell a polgárőr gépjármű használatakor...
Br.: 889Ft
Nettó: 700Ft
Átvételi elismervény (csoportos befizetések)
Alkalmas pl. a tagdíjak csoportos befizetésének dokumentálására. Használata akkor javasolt, ha eg..
Br.: 572Ft
Nettó: 450Ft
Átvételi elismervény (egyedi befizetések)
Alkalmas pénz befizetőtől való átvételének igazolására. Használata akkor javasolt, ha aznap azon ..
Br.: 318Ft
Nettó: 250Ft
Bélyegző nyilvántartás (Polgárőrség)
A szerv tulajdonában, használatában lévő bélyegzőkről nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartá..
Br.: 635Ft
Nettó: 500Ft
Kulcsnyilvántartás (Polgárőrség)
A nyilvántartás célja, hogy a szerv használatában, tulajdonában lévő épületek, járművek kulcsaina..
Br.: 1.651Ft
Nettó: 1.300Ft
Szigorú számadás alá vont nyomtatványok nyilvántartása (Polgárőrség)
Ide tartoznak a pénztárbizonylat tömbök, menetlevelek, kiküldetési nyomtatványok stb. Vezetése kö..
Br.: 1.238Ft
Nettó: 975Ft
Iktatófüzet (Polgárőrség)
Minden szervezetnek a beérkező iratokat, a kimenő iratokat, és az azokkal kapcsolatos fontosabb k..
Br.: 1.238Ft
Nettó: 975Ft